Grodzisk Mazowiecki

 

 

"Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej" realizowanej w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim
Czas realizacji: 01.09.2008 - 26.02.2009

Pabianice

 

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Konstantynowskiej, Garncarskiej, Armii Krajowej i części ulicy Warszawskiej w Pabianicach"

Czas realizacji: 03.04.2008 - 30.09.2008

Kalinowo

 

 

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem oczyszczalni ścieków o przepustowości maksymalnej - 381,9m3/d w miejscowości Pisanica gm. Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie"

Czas realizacji: 04.01.2008 - 15.09.2008

© 2013-2018. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.