Serock

 

"Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej Nr 61 na odcinku od 35+888 do około km 42+900 - Wykonanie odwodnienia obwodnicy Serocka, branża sanitarna - przepompownie"

Czas realizacji: 11.10.2011 - 03.12.2011

Bielany

 

"Bielany - Młociny - budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków o wydajności 38 l/s wraz z przewodami tłocznymi" realizowany w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-204/09 PN. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie"

Czas realizacji: 02.08.2011 - 06.12.2012

Prostki

 

"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki"

Czas realizacji: 10.06.2011 - 20.10.2012

Szpital Wolski

 

 

"Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego roboty w zakresie: budowa zewnętzrnej instalacji wodociągowej na terenie Szpitala Wolskiego dostarczajacej wodę na cele socjalne oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru"

Czas realizacji: 18.03.2011 - 10.06.2011

© 2013-2018. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.