Centrum Handlowe Felicity - Lublin

 

"Budowa Centrum Handlowego FELICITY w Lublinie przyzul. Witosa/Pancerniaków"

Data realizacji: 11.2012 - 02.2014

Gmina Raczki

 

"Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki” i „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki”

Czas realizacji: 09.10.2012 - 06.02.2013

 

Dowspuda

 

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)”

Czas realizacji: 09.10.2012 - 06.02.2013

 

Węzeł "Dąbrowica" - Lublin

 

"Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg

ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic

Miasta)" 

Data rozpoczęcia: 09.2012 - 09.2014

 

 Gmina Raczki

 

Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki” i „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki”

Czas realizacji: 31.07.2012 - 29.09.2012 r.

Port Lotniczy Lublin - Świdniku

 

"Budowa dróg i parkingów oraz zagospodarowanie zieleni jako układu drogowego i parkingowego dla obsługi komunikacyjnej Portu Lotniczego Lublin w Świdniku oraz wyrównanie lokalnych nierówności i ukształtowanie terenu uwzględniając występujące na nim elementy infrastruktury i obiekty kubaturowe, oraz budowa sieci uzbrojenia terenu - branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna"

Czas realizacji: 20.06.2012 - 27.08.2012

 

© 2013-2018. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.