DOŁHOBYCZÓW

 

DOŁHOBYCZÓW (województwo lubelskie, powiat hrubieszowski)

"Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie - etap I, część IV"

Data realizacji: 29.10.2013

 

ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA (Lublin)

 

"Budowa Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie"

Data rozpoczęcia: 24.09.2013 - do chwili obecnej

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (Lublin)

 

"Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" i "Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie"

Data rozpoczęcia: 02.09.2013 - do chwili obecnej

CIECHANÓW

 

"Budowa kolektora sanitarnego przebiegającego na odcinku Oczyszczalnia ścieków - ul. Fabryczna - ul. Sienkiewicza  w Ciechanowie".
Data rozpoczęcia: 08.2013 - 2014

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

 

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie".
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie".

Data rozpoczęcia: 18.09.2013 - do chwili obecnej.

LOTNISKO DĘBLIN

 

"Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I".

Data rozpoczęcia: 08.2013 - 06.2014

PROSTKI (województwo warmińsko-mazurskie, powiat ełcki)

 

"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach gm. Prostki"

Czas realizacji: 03.2013 - 09.2013

STADION MIEJSKI W LUBLINIE

 

Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013)

Data realizacji: 03.2013 - 12.2013

OBWODNICA AUGUSTOWA

 

"Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciagu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do wezła Lotnisko)"

Data rozpoczęcia: 02.2013 - 09.2014

 

© 2013-2018. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.