KOTŁOWNIA PROSTKI 

  (województwo warmińsko-mazurskie, powiat ełcki)

 

"Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki".

Termin realizacji: 17.04.2014 r. - 25.02.2015 r.

GMINA RASZYN

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn oraz Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie

Raszyn – faza III z podziałem na zadania”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puchały – kontrakt III”

Data realizacji: 06.2014 – 01.2015

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Nowy i Słomin ul. Sadowa – kontrakt IV”

Data realizacji: 06.2014 – 01.2015

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przebudową sieci wodociągowej, w miejscowości Dawidy, ul. Śliska, w ramach kontraktu 5 realizowanego w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV”

Data realizacji: 11.2014

Podolszyn

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolszyn Nowy - kontrakt 3 realizowanego w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV”

Data realizacji: 11.2014

KONSTANCIN JEZIORNA

 

Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie i budowie kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach”

Data rozpoczęcia: 12.2014

GOŁDAP

 

Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na odcinku Rostek-Gołdap, sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych w miejscowościach Grabowo, Wronki Wielkie na terenie Gminy Gołdap, oraz budowy sieci wodociągowej Rostek – Wronki Wielkie”

Data rozpoczęcia: 06.2014

GDDKiA MSZCZONÓW

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice:

Etap I: wykonanie zabezpieczenia prawej skarpy wykopu przy DK 8 na odcinku od km 413+880 do km 413+900 oraz od km 414_112 do km 414+127

Etap II: Wykonanie retencyjno-infiltracyjnych rowów drogowych wyposażonych w przegrody podpiętrzające na odcinku DK 8 od Węzła Mszczonów do km 418+400

Data rozpoczęcia: 12.2014

LOTNISKO DĘBLIN

 

Budowa budynku eskadrowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Dęblin, Jednostka Wojskowa nr 4929, ul. Brygady Pościgowej nr 5, 08-521 Dęblin, działka nr 4252/6 obręb 1 Dęblin, powiat Ryki

Data rozpoczęcia: 04.2014 – do chwili obecnej

S-8 (Marki - Warszawa)

 

 

"Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II odc. Węzeł Powązkowska - wezeł Modlińska"

Data rozpoczęcia: 13.02.2014 do chwili obecnej

BEŁŻYCE (województwo lubelskie, powiat lubelski)

 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień".

Data rozpoczęcia: 17.03.2014 r.

S-17 (Lublin)

 

"Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów-Lublin-Piaski".

Data rozpoczęcia: 20.03.2014 r.

 

KRYNICA-ZDRÓJ

 

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wmiejscowości Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociagowej w

miejscowości Berest i Piorunka"

Data rozpoczęcia: 06.05.2014 r.

OSIEDLE WILNO (Warszawa)


"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno".

Data rozpoczęcia: 15.04.2014 r.

© 2013-2018. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.