Puszcza Zielonka

 

PUSZCZA ZIELONKA  (województwo wielkopolskie, powiat poznański)

Kanalizacja obszaru parku krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Kontrakt X - Zlewnia centralnej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach - zadanie nr 3 - gmina Pobiedziska - sieci i przyłącza - część I.

Żabia Wola

 

 

GMINA ŻABIA WOLA (województwo mazowieckie, powiat grodziski)

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola - transza II, - Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowolska , Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie.

Data rozpoczęcia: 02.2015r.

GMINA MICHAŁOWICE  (województwo mazowieckie, powiat pruszkowski)

 

"Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi"

 Data rozpoczęcia: 02.2015r.

JAKUBOWICE (województwo lubelskie, powiat lubelski)

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+839,5; od km 4+452 do km 5+976 i od km 6+ 208 do km 9+994 wraz z remontem istniejącego mostu na rzece Ciemięga w km 6+010”

Data rozpoczęcia: 02.2015

WARSZAWA

 

 

,,Zadanie 1: Budowa kanału ściekowego DN 600÷400, L = 1 219,5 m w ul. Głębockiej na odcinku od studni S13 do ul. Berensona, DN 300 L = 52,3 m w ul. Berensona na odcinku od ul. Głębockiej do ul. Zaułek oraz DN 200, L = 356,0 m w ul. Zaułek wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału do granic nieruchomości i odejściami do pierwszej studni w ulicach bocznych DN 400/300/200/160, L= 461,2 m oraz pompownią ścieków na terenie Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek wraz z 2 przewodami tłocznymi Dw 110, L = 310 m w ul. Zaułek w Warszawie w Dzielnicy Białołęka (Etap II).

Zadanie 2: Przełączenie przewodów tłocznych 2 x Dz 160 z osiedla Derby 1-4 do kanalizacji w ul. Głębockiej oraz likwidacja istniejącego przewodu kanalizacji tłocznej Dz 225 w ul. Głębockiej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka" postępowanie nr 01416/WS/PW/PWS-DZA/B/2014

Data rozpoczęcia: 01.2015

 

  OSTRÓDA

 

 

„Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, Pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe, w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 (Pododcinek "B")”

 

Na wyżej wymienionym zadaniu wykonane zostaną następujące prace: Budowa kanalizacji deszczowej DK-16, Budowa kanalizacji deszczowej S-7, Odwodnienie korpusu drogowego (KD) - S-7 dodatkowe z przedmiaru drogowego, Zbiorniki DK-16 (bez robót ziemnych), Zbiorniki S-7 (bez robót ziemnych), Przebudowa kanalizacji tłocznej K6 2xDN225mm S-7, Drenaż skarpowy i odcinający DK-16, Sączki podłużne i poprzeczne DK-16, Sączki podłużne i poprzeczne S-7.

 

Data rozpoczęcia: 05.2015

 

 

 

GDAŃSK S7

 

Budowa drogi S7 Gdańsk (A1)-Elbląg (S22) odc. Koszwały (DK nr 7, w Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo z podziałem na 2 części. Cześć nr 2: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo ”.

 

Data rozpoczęcia: 09.2015

 

© 2013-2018. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.