Biskupiec

 

Biskupiec  (województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński)

Budowa nowego zakładu przetwórstwa drewna  Horizont Project Developement sp. z o.o.  Prospect Biskupiec  - Branża sanitarna 

 

Rozpoczęcie prac: 08.2017

Rajgród

 

Rajgród  (województwo podlaskie, powiat grajewski)

Prace polegające na wbiciu tymczasowej ścianki szczelnej z grodzic stalowych pod zbiornik o wymiarach 8 x 8 x 8m  

 

Rozpoczęcie prac: 08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwałki

 

Obwodnica Suwałk  (województwo podlaskie, powiat suwalski)

Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – Odcinek A i Odcinek B (kontrakt nr MPK: 2D3Z)
(1) roboty budowlano-montażowe polegające na wykonaniu drenażu podłużnego w pasie dzielącym (fi 100 mm),
(2) roboty budowlano-montażowe polegające na wykonaniu studni drenarskich średnicy 500 mm 

 

Rozpoczęcie prac: 09.2017

L-20

 

L20 Linia kolejowa Warszawa (województwo mazowieckie)

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu pn.: „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska":

- budowa kanalizacji deszczowej w obrębie linii kolejowej nr 20,
- przebudowa kanału Ø0,30m w rejonie P.O. Warszawa Zachodnia, peron 8,
- przebudowa kanalizacji w ul. Kasprzaka,
- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego  Ø0,30m w ul. Radziewie,
- zabezpieczenie kanałów w ul. Wolskiej i ul. Górczewskiej,
- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej dn150mm w rejonie P.O. Warszawa Zachodnia, peron 8, dn400 mm w ul. Kasprzaka, dn150 mm w ul. Radziewie 

 

Rozpoczęcie prac: 06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldorffa

 

ul. Waldorffa (województwo mazowieckie)

Budowa kanału ogólnospławnego o średnicy DN300-800mm o łącznej długości L-1203,0m w ul. Waldorffa na odcinku od ul. Powązkowskiej do Fortu Bema oraz budowa przewodu wodociągowego DN200mm L-58,0m w ul. Waldorffa w Warszawie, Dzielnica Bemowo.

 

Rozpoczęcie prac: 09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskupiec

 

Biskupiec - przepompownia (województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński)

Kompleksowe wykonanie przepompowni i zbiorników retencyjnych, zgodnie z wytycznymi zamawiającego i dokumentacją projektową.

 

Rozpoczęcie prac: 10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013-2018. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.