Meliorex Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszego przedsiębiorstwa.

KILKA SŁÓW O NAS

Jesteśmy prywatnym przedsiębiorstwem rodzinnym, wyspecjalizowanym w dziedzinie wodno – kanalizacyjnej.
Działamy na rynku od 1990r. Naszymi odbiorcami są: Generalni Wykonawcy, Urzędy Miast i Gmin, Przedsiębiorstwa Prywatne
oraz Indywidualni Klienci. Działając na rynku zdobyliśmy uznanie i zaufanie inwestorów poparte
licznymi referencjami i podziękowaniami za wysoką jakość robót.

Antoni Paciorko

Antoni Paciorko

Świętej pamięci założyciel firmy Meliorex. To jego wizja i odpowiedzialne decyzje, zaprowadziły nas w miejsce, w którym znajdujemy się teraz.

Piotr Paciorko

Piotr Paciorko

Prezes Zarządu od 2017r, w zarządzie Meliorexu od 13 lat.
Najmłodszy z prezesów firm, które znajdują się na liście Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw.

Maria Paciorko

Maria Paciorko

Prokurent, w firmie od 1991r, od samego początku wspierała swojego męża Antoniego w działaniach przedsiębiorstwa.

Nasze kontrakty

Rok 2023 w liczbach

icon
icon;

0

Sprzęt

Wraz ze wzrostem ilości otrzymywanych zleceń,
zwiększamy bazę sprzętową Firmy.
icon
icon;

0

Stan zatrudnienia

Dynamicznie wzrasta również liczba
zatrudnianych pracowników.
icon
icon;

0

Przychody firmy

Możemy pochwalić się pokaźnymi
przychodami firmy za rok 2023.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Poniżej znajdą Państwo pliki z materiałami identyfikacji wizualnej.

KONTRAKTY

Zapraszamy do zapoznania się z długą listą zrealizowanych przez nas kontraktów. W zakładce z roku 2022 znajdą Państwo
prace w trakcie których realizacji jesteśmy obecnie.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

– Budowa wodociągu z przyłączami w msc. Przejma Wysoka, Przejma Mała, Głęboki Rów, Czerwonka, Gmina Szypliszki

– Przebudowa przepompowni ścieków P-1 (ES-SYSTEM) w Wilkasach Gmina Gizycko

– Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Bema w Krynkach

– Budowa sieci wodociągu wiejskiego we wsi Orłowicze, Zadworzany, Kundzin, Puciłki i Poniatowicze

– Wykonanie robót wodno – kanalizacyjnych w Ośrodku Wypoczynkowym „Królowa Woda” w Augustowie

– Budowa przepompowni w Krynkach

– Budowa sieci wodociągu wiejskiego we wsi Orłowicze, Zadworzany, Kundzin, Puciłki i Poniatowicze – roboty dodatkowe

– Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kleszczewo – Puchówka

– Przebudowa układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 oraz utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni – kanalizacja sanitarna w msc. Mikołajki

– Połączenie wodociągu Kalinowo z wodociągiem Wysokie i Pisanica wraz z wymianą sieci rozdzielczej w Pisanicy- budowa linii wodociągowej

– Budowa sieci kanalizacji wraz z remontem oczyszczalni ścieków o przepustowości maks. -381,9m3 /d w miejscowości Pisanica

– Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Konstantynowskiej, Garncarskiej, Armii Krajowej i części ulicy Warszawskiej w Pabianicach.

– Budowa Obwodnicy Wasilkowa w ciagu drogi krajowej Nr 19 granica Państwa – Białystok – Lublin – Rzeszów – granica Państwa od Św. Wody do projektowanego Węzła na drodze krajowej Nr 8 w lokalizacji od km 44+830 do km 49+863,29 o długości 5,033 km

– Budowa Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 granica Państwa-Wrocław-Białystok-Suwałki-granica państwa od msc. Gatne do skrzyżowania dróg krajowych Nr 8 i 61 w Augustowie o dł. 17 116 km

– Budowa Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8

– Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Grodzisku Mazowieckim.

– Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Małe Olecko – Starosty gmina Wieliczki

– Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew.

– Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w Suwałkach

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz

– Budowa sieci wodociągowej Jaśki – Dobki – Rosochackie i kanalizacji sanitarnej w Jaśkach, Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie, gmina Olecko

– Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Klepacze Gmina Choroszcz

– Kanalizacja deszczowa drogi gminnej nr 6255B Dzikie-kol. Dzikie na odcinku od km 0+600 do km 0+850

– Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach – Awissa – etap III.

– Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej Nr 61 na odcinku 35+888 do około km 42+900 – Wykonanie odwodnienia obwodnicy Serocka, branża sanitarna – przepompownie

– Rozbudowa o modernizacja Szpitala Wolskiego roboty w zakresie: budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie szpitala Wolskiego dostarczającej wodę na cele socjalne oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru

– Wykonanie kanału Dn 0,8 i przykanalika Dn 0,2m w ul. Rzymowskiego w Warszawie

– Projekt i budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 449 + 100 do km 456+ 239,67 – odcinek E

– Wykonanie odwodnienia drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311 W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr 222 w miejscowości Rasztów oraz odcinek wzdłuż drogi powiatowej z separatorem, osadnikiem i innymi urządzeniami

– Przebudowa urządzeń wodociągowych w ulicy Jagiellońskiej i Al. Solidarności w Warszawie, związanych z przebudową układu torowego w rejonie tych ulic

– Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Miasta i Gminy Sieradz (kontrakt 2D1C)

– Budowa kanalizacji deszczowej w ramach kontraktu „Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie- ul. J. Piłsudskiego w Markach – Etap 1: Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł ‘’Modlińska’’ w Warszawie – węzeł ‘’Piłsudskiego’’ w Markach’’ na zlecenie firmy AVAX J&P.

– Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap I zadanie 2 wraz z pompowniami P10, P11, P12, P13, P15 (Kontrakt 5a)

– Budowa kanalizacji deszczowej w ramach kontraktu: Projekt i budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67″ na zlecenie firmy Budimex S.A.

– Budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków wydajności 38 l/s wraz z przewodami tłocznymi w dzielnicy Bielany Warszawa – na zlecenie firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o. o.

– Wykonanie zadanie pn.: „Gospodarka wodno ściekowa w Aglomeracji Prostki” na zlecenie Gminy Prostki.

– Budowa dróg i parkingów oraz zagospodarowanie zieleni jako układu drogowego i parkingowego dla obsługi komunikacyjnej Portu Lotniczego Lublin w Świdniku oraz wyrównanie lokalnych nierówności i ukształtowanie terenu uwzględniając występujące na nim elementy infrastruktury i obiekty kubaturowe, oraz budowa sieci uzbrojenia terenu – branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

– Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7. Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła). Część 2: Odcinek zlokalizowany w granicach m. st. Warszawy.

– Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki” i „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki

– Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”).* Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia

– Wysokie, kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki, w ramach projektu p. n. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Raczki” realizowanego w ramach programu: Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy

– Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie – etap I, część I – roboty uzupełniające

– Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach gm. Prostki

– Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

– Budowa Centrum Handlowego FELICITY w Lublinie przy ul. Witosa/Pancerniaków

– Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic Miasta)

– Lotnisko Dęblin – Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I

– Bełżyce – Wykonanie przepustów pod koroną drogi, separatorów, rowów krytych, studzienek ściekowych i przykanalików, sączków przyskarpowych, zbiorników szczelnych na nieczystości oraz prac w zakresie branży wodociągowej

– Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)

– Budowa kolektora sanitarnego przebiegającego na odcinku Oczyszczalnia ścieków – ul. Fabryczna – ul. Sienkiewicza w Ciechanowie

– Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie

– Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. HenrykaWieniawskiego w Lublinie

– Zadanie 3 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puchały – kontrakt III”- w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III

– Zadanie 4 – „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Nowy i Słomin ul. Sadowa – kontrakt IV”- ,w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III

– Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wilno w Warszawie

– Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I Etap

– Lotnisko Łódź – Remont (nakładka) nawierzchni drogi startowej od hm 13+70.00 do hm 17+60.00 wraz z regulacją kratek ściekowych

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Skrajnej, Betonowej, Rodzinnej i Raduńskiej w Łodzi

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia Tomaszów Mazowiecki

– Rozbudowa infrastruktury technicznej i drogowej dla zakładu produkcyjno-magazynowego suchych przekąsek – Kutno

– Jakubowice – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+839,5; od km 4+452 do km 5+976 i od km 6+208 do km 9+994 wraz z remontem istniejącego mostu na rzece Ciemięga w km 6+010.

– Kompleksowe wykonanie prac związanych z usunięciem usterek na kanałach, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka – Nowiny – kontrakt nr 01.

– Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ul. Zubrzyckiego w Chylicach

– Kontynuacja projektowania i przebudowy drogi S8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska

– Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do trasy Ak, w tym: zadanie D. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej

– Kanalizacja obszaru parku krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Kontrakt X – Zlewnia centralnej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach – zadanie nr 3 – Gmina Pobiedziska – sieci i przyłącza – część I

– Wykonanie prac budowlano-montażowych przedsięwzięcia pn: Modernizacja kotłowni w Pieckach

– Modernizacja kolektora kanalizacyjnego Dn 2500 mm, Lca=362,0 mb w ul. Kondratowicza oraz kanału Dn 800 mm, Lca=38,0 mb w ul. Blokowej w Warszawie

– Gdańsk – Przebudowa kolektora sanitarnego z włączeniem do zbiornika PŚ Zawiśle – etap I

– Michałowice – Wykonanie przebudowy rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi.

– Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic Miasta)

– Budowy kanału sanitarnego DN 0,25 m L= 213 m w ul. Ostródzkiej na odcinku od projektowanej końcówki kanału w ul. Ostródzkiej w kierunku ul. Juranda ze Spychowa wraz z odcinkami sieci DN 200 mm, L = 19,75 m, DN 160 mm L = 54,5m od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka

– Budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z Osiedla Komunalnego – Plac Wojska Polskiego do istniejącego kanału 0,20m w ul. Akacjowej na terenie Dzielnicy Wesoła

– CNT – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadrębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie

– CNT – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie

– Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka – Nowiny

– Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki

– Gmina Raszyn – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy, ul. Śliska – Kontrakt 5

– Gmina Raszyn – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolszyn Nowy – Kontrakt 3

– Gmina Raszyn – Kanalizacja deszczowa w ul. Długiej w Dawidach Bankowych

– Gmina Raszyn – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci gazowej, w miejscowościach Dawidy Bankowe: ul. Salomonowska, Kwiatów Polnych, Lilii Wodnych, sięgacz Miklaszewskiego, w ramach kontraktu 5 realizowanego w ramach kontraktu 5 realizowanego w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV

– Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na odcinku Rostek-Gołdap, sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych w miejscowościach Grabowo, Wronki Wielkie na terenie Gminy Gołdap, oraz budowy sieci wodociągowej Rostek – Wronki Wielkie

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w miejscowości Berest i Piorunka

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień

– Budowa budynku eskadrowego na lotnisku Dęblin

– Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Kurów-Lublin-Piaski

– Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – transza II – dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie

– Przebudowa kolektora sanitarnego z włączeniem do zbiornika PŚ Zawiśle – etap I – Gdańsk

– Budowa placu manewrowo-magazynowego wraz z wjazdem przy ul. Tyszowieckiej w Lublinie

– Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa mazowieckiego / łódzkiego – Rodziejowice polegające na: Etap I:Wykonanie zabezpieczenia prawej skarpy wykopu przy DK 8 na odcinku od km 413+880 do km 413+900 oraz od km 414+112 do km 414+127 Etap II: Wykonanie retencyjno-infiltracyjnych rowów drogowych wyposażonych w przegrody podpiętrzające na odcinku DK 8 od Węzła Mszczonów do km 418+400 (GDDKiA – Mszczonów)

– Gmina Raczki – Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Józefowo na działce nr 35/2

– Gmina Raczki – Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo-rekreacyjny

– Gmina raczki – Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Bakaniuk na działce nr 101/1

– Wykonanie prac związanych z wymianą kotła na słomę w kotłowni miejskiej we Fromborku

– Kontrakt 16 Zakres 6 i część Zakresu 7 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dolnych wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Fabrycznej – ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749.

– Budowa łącznika drogi krajowej nr 8 łączącego nowo projektowaną drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 655 w rejonie miejscowości Raczki

– Projekt i przebudowa drogi ekspresowej S8 w zakresie poprawy odwodnienia od km ok. 408+977 do km ok. 413+600 na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 od parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice.

– Przełączenie przewodów tłocznych 2 x Dz 160 z osiedla Derby 1-4 do kanalizacji w ul. Głębockiej oraz likwidacja istniejącego przewodu kanalizacji tłocznej Dz 225 w ul. Głębockiej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka.

– Budowa kanału ściekowego DN 600-400, L=1219,5m w ul. Głębockiej na odcinku od studni S13 do ul. Berensona, DN 300 L=52,3m w ul. Berensona na odcinku od ul. Głębockiej do ul. Zaułek oraz Dn 200, L=356,0mw ul. Zaułek wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału do granic nieruchomości i odejściami do pierwszej studni w ulicach bocznych DN 400/300/200/160, L=461,2 m oraz pompownią ścieków na terenie Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek wraz z 2 przewodami tłocznymi Dw 110, L=310 m w ul. Zaułek w Warszawie w Dzielnicy Białołęka (etap II).

– kanalizacja deszczowa DN 500 w Warszawie w Al. Wilanowskiej; budowa zjazdu w Warszawie z Al. Rzeczypospolitej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowym; doprowadzenie do odbioru końcowego kanalizacji deszczowej przez MPWiK oraz pasa drogowego przez ZDM

– Budowa na terenie sołectwa Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, następujących sieci: wodociągowej wraz z wykonaniem odcinków sieci do granic poszczególnych posesji (w obrębie pasa drogowego), budową armatury towarzyszącej, tj. zasuwy, hydranty, trójniki przyłączeniowe itp.; oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wykonaniem odcinków sieci do granic poszczególnych posesji (w obrębie pasa drogowego), budową armatury towarzyszącej, tj. studni, trójników przyłączeniowych, przykanalików itd.

– Budowa ulicy Międzyborskiej na odcinku od pierwszego zjazdu do Inwestycji z ul. Międzyborskiej, poprzez skrzyżowanie z ul. Kard. A. Kakowskiego do ul. Jana Nowaka Keziorańskiego z przeznaczeniam na drogę publiczną wraz ze zjazdami z ulicy Międzyborskiej do istniejącego osiedla przy ul. Kard. A. Kakowskiego / Jana Nowaka Jeziorańskiego, należącego do SB-M Twój Dom oraz do projektowanej zabudowy Inwestycji

– Rozbiórka i odtworzenie (na całej szerokości ulicy) nawierzchni drogowych z kruszywa kamiennego łamanego kwarcytowego z zachowaniem istniejącej niwelety.

– Kontrakt 21 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej wraz z przewiertem pod trasą.

– Kontrakt 22 – Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicach: Stary Tor, Pancerz, Glinianki.

– Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szymanowskiego i Kościelna Droga w Łomiankach

– Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Dawidach Bankowych – Zadanie nr 1

– Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Skrajnej, Betonowej, Rodzinnej i Raduńskiej w Łodzi

– Budowy kanału sanitarnego DN 0,25 m L= 213 m w ul. Ostródzkiejw Warszawie

– Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pasłęk, część II

– Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej DN 400 w ul. Radiowej

– Budowa oraz przebudowa magistrali wodociągowej DN800-300mm na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie Zadanie 1, Etap 1 w: ul. Powstańców Śląskich, Wacława Borowego, Okolicznej i Człuchowskiej

– Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, wykonanie przejść szczelnych przez WS (wannę szczelną) oraz przebudowa magistrali wodociągowej na inwestycji pn: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej na odc. Ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: b odc. Ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka.

– Budowa przyłącza wodociągowego i przykanalika sanitarnego do budynku przy ulicy Sycowskiej 3 w Warszawie.

– Remont mostu Łazienkowskiego na rzece Wiśle w Warszawie (kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej mostu Łazienkowskiego).

– Budowa ul.Żwirki w Głownie na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej.

– Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

– Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 ) za węzłem Olsztyn Wschód)” – przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Gminie Purda

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B – ul. Południowa w Dąbrowie Białostockiej wraz z przebudową linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”

– Budowa ulicy Międzyborskiej na odcinku od pierwszego zjazdu do Inwestycji z ul. Międzyborskiej, poprzez skrzyżowanie z ul. Kard. A. Kakowskiego do ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, z przeznaczeniem na drogę publiczną wraz ze zjazdami z ulicy Międzyborskiej do istniejącego osiedla przy ul. Kard. A. Kakowskiego/Jana Nowaka Jeziorańskiego, należącego do SB-M Twój Dom oraz do projektowanej zabudowy Inwestycji

– Wykonanie prac odtworzeniowych (naprawczych) prowadzących do likwidacji uszkodzeń poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, powstałych w wyniku opadów deszczu w dniach 14-15 lipca 2016r. (Prace naprawcze PKM)- umocnienie powierzchniowe skarp

– Budowa kanalizacji sanitarnej w Kędzierzynie

– Wykonanie robót w ramach inwestycji Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II odc. węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska 1.Umocnienie skarp ażurami na odcinku drogi S8 (Marymony oraz Wisłostrada)2. Pompowanie wody w celu udrożnienia zlewni S8 pod obiektem Most Grota3. Udrażnianie sieci w rejonie S8 pod obiektem most Grota metodą frezowania

– Biskupiec – Wykonanie robót ziemnych i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych na nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę nowego zakładu produkcji drzewnej spółki Horizont Development Sp. z o.o.

– Budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61- Odcinek A i Odcinek B, wykonanie drenażu podłużnego, skarpowego i odcinającego.

– Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł „Kiełpno” /z węzłem/ – dostarczenie piasku zasypowego pochodzącego z kopalni „Leszczyn”

– Budowa ul. Żwirki w Głownie na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej – budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

– Prace na Linii Obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie peronów i przebudowa sieci wodociągowej.

– Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” bez węzła – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa” – dostawa kruszywa naturalnego

– Szołtany – sprzedaż i transport kruszyw naturalnych dla odbiorców lokalnych i zagranicznych

– Budowa kanalizacji sanitarnej w Kędzierzynie

– Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” /bez węzła/ „Ustronie Morskie /z węzłem/ oraz „Budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 11”

– Budowa drogi S7 Gdańsk (A1)-Elbląg (S22) odc. Koszwały (DK nr 7, w Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo z podziałem na 2 części. Cześć nr 2: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo

– Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, Pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe, w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 (Pododcinek „B”)

– Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

– Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ul. Marsa-Żołnierska na odcinku węzła Marsa – granica miasta – etap II

„Projekt i budowa drogi S6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” /bez węzła/ – węzeł „Ustronie Morskie” /z węzłem/ oraz „Budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciagu drogi krajowej nr 11” – wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych

– Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

– Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachodni – dostawa piasku

– Biskupiec – wykonanie przepompowni i zbiorników retencyjnych na nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę nowego zakładu produkcji drzewnej spółki Horizont Development Sp. z o.o.

– Projekt i wykonanie – Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Prawniczej na odcinku ul. Bodycha do ul. Prażmowskiej na terenie Dzielnicy Ursus w m.st. Warszawie (postępowania 01240/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2017)- Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego)- Etap II – Renowacja magistrali wodociągowej Lca 1471 m w ul. Prawniczej na odcinku od odpowietrznika 1067 (rejon ul. Bodycha) do komory z odpowietrznikiem 1062 (rejon ul. Prażmowskiej) polegająca na wprowadzeniu w istniejącą magistralę DN 1200 mm, wykonaną z rur stalowych rury z żeliwa sferoidalnego DN 800 mm z renowacja komór wraz z wymianą istniejącego uzbrojenia – zasuwy, odpowietrzniki, wymiana oraz włączenie istniejących odwodnień magistrali do istniejącej siecikanalizacyjnej na podstawie opracowanej w ramach Etapu I dokumentacji technicznej i uzyskanych decyzji administracyjnych.

– Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański- kompleksowego wykonania przepustów skrzynkowych nr: PZ1, PZ1L, PZ1P, PZ2, PZ2P, PZ3, PZ4, PZ5, PZ5L, PZ6, PZ6L, PZ7 oraz PZ7L

– Budowa ulicy 5KD i rozbudowa ulicy Sportowej (od ul. W. Polskiego do ul. 5KD) w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

– Przebudowa ul. Miodowej w Warszawie wraz z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej DN400

– Budowa sieci kanalizacji deszcozwej wraz z przebudową drogi w zakresie przebudowy rowów przydrożnych (odtworzenia) w pasie drogi wojewódzkiej Nr 719 oraz w pasie drogi ekspresowej S-2 (Południowej Obwodnicy Warszawy) stanowiących Aleje Jerozolimskie w Regułach, gm. Michałowice

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w podziale na dwa
etapy:
Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-
Wola Lipowska
Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola
Lipowska-Pieniężno

– Budowa skrzyżowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca’80 oraz ul. Krochmalną,
polegającą m.in. na budowie w ciągu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inżynierskiego: estakady – nad
skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem

– „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Pojezierza Suwalsko -Augustowskiego
poprzez budowe swietlicy -stanicy wodnej nad Rozpudą przeznaczonej na użytek publiczny”

– Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański.

– Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10000 do końca opracowania w km ok. 24+701)

– „Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona i przebudowa gazociągu (roboty budowlane ZMID) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej, przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, ul. Berensona i ul. Kąty Grodziskie (roboty budowlane MPWiK)”

– Dostawa kruszyw na budowę S61 Wysokie – Raczki

– Dostawa kruszyw na budowę S61 Ełk – Wysokie

– Dostawa kruszyw na budowę DW-690 Ciechanowiec – Ostrożany

– Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek, wykonanie drenażu podłużnego w miejscowości Pieczewo

– Budowa II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego – północnego od szlaku za stacją C18 „TROCKA” do torów odstawczych za stacją C21 – przebudowa sieci kanalizacyjnej na stacji C21

– Czechy, budowa autostrady D1 Praga – Brno – wykonanie kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału DN800-DN400

– Dostawa kruszyw na budowę S17 Warszawa – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” – Garwolin

– Dostawa kruszyw na budowę drogi 677 na odcinku Łomża – Konarzyce

– Dostawa kruszyw na budowę drogi S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn

Budowa wiaduktu Biskupia Górka oraz przebudowa układu drogowego pomiędzy ul. Toruńską i ul. Trakt św. Wojciecha wraz z towarzyszącą infrastrukturą w zakresie budowy sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i gazowej w dostosowaniu do projektowanego układu drogowego.

– Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Stawiski” do Obwodnicy Szczuczyna.

– Budowa drogi ekspresowej S61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) – Budzisko (gr. Państwa). Odcinek: od m. Szczuczyn do m. Raczki. Zadanie nr 3: w. Wysokie – m. Raczki – roboty melioracyjne

Wykonanie robót budowlanych (drenażów podłużnych) na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”

Wymiana sieci wodociągowej Lca 1606 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Mokotów.

Projekt wykonawczy zakładu mięsnego na działce o nr 1584/1 oraz części działki o nr 1584/6 w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową 2 zjazdów publicznych, wydzieleniem 54 miejsc parkingowych w pasie drogowym – działka nr 1584/6, wydzieleniem 27 miejsc parkingowych w obrębie działki nr 1584/1, wykonaniem ogrodzenia inwestycji i budową murków oporowych

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”

– Dostawy kruszyw na budowy:

*S61 Węzeł „Łomża południe” – Węzeł „Łomża zachód”

*S61 Suwałki – Budzisko

*S61 Ełk – Wysokie

*S61 Węzeł „Śniadowo” – Węzeł „Łomża południe”

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi, garażem podziemnym, murem oporowym na ul. Emilii Plater, Suwałki

Budowa drogi ekspresowej S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki– Budzisko (gr. państwa) odc. m. Szczuczyn do m. Raczki. Zadanie nr 2: w. Ełk Południe – w. Wysokie

Łomianki – obszar wiejski, budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z liniami zasilającymi. 155 – Obręb Kiełpin [ nr 0008], 82,96/11, 111/1, 111/6 – Obręb Dziekanów Leśny [nr 0004], 654/1, 681 – Obręb Dziekanów Polski [ Nr 0005].

Przebudowa zewnętrznego układu drogowego ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i Jana Pawła II w Gdyni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości Osowiec.

Budowa drogi ekspresowej S7 w ciągu drogi krajowej nr 7, na odcinku od węzła „Modlin” (z węzłem ) km 324+898,26 do węzła „Czosnów” (bez węzła) km 334+636,68.

Budowa drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów. Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła).

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok w ramach projektu„Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szumowo, Nowe Szumowo i Srebrna.
Budowa modułowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 350 m3/d z punktem przyjmowania ścieków dowożonych i gospodarką osadową.
 

BUDOWA INTERMODALNEGO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU W ZAKRESIE ULIC BOHATERÓW MONTE CASSINO , ŁOMŻYŃSKIEJ I MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

Prace na linii E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok-Ełk.
 

Budowa muru na granicy z Białorusią.

– Dostawy kruszyw na budowy:

*Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki – PKP EŁK

*S61 Suwałki – Budzisko

*S61 Ełk – Wysokie

 

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy.

Budowa magistrali wodociągowej – Warszawa.

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w gminie Żabia Wola.

Otwarcie żwirowni w Rajsku.

Budowa sieci wodociągowej Małe Raczki – Ludwinowo.

 

Chciałbyś dowiedzieć się o nas więcej?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości

Kontakt