Poznaj naszą

OFERTĘ HANDLOWĄ

Dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym i doskonałą kadrą, dzięki czemu jesteśmy postrzegani jako firma, która dobrze i terminowo wywiązuje się ze
skomplikowanych robót, wymagających najgłębszych wykopów, wykonywanych w najtrudniejszych warunkach gruntowych.

Sieci sanitarne, deszczowe, wodociągowe, cieplne

Wykonujemy kanały grawitacyjne z rur kamionkowych, żeliwnych, PVC, GRP, kanały ciśnieniowe z rur PE i PVC oraz rurociągi podciśnieniowe z PE. Wykonujemy kanalizacje deszczowe odwadniające drogi wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz kanalizacje ogólno-spławne na terenach osiedli mieszkaniowych wraz z podłączeniami budynków.

 

Stawiamy studnie z kręgów betonowych i studnie z tworzyw sztucznych. Montujemy separatory, osadniki i przepompownie ścieków.Wykonujemy wodociągi z rur żeliwnych, PCV i PE w pełnym asortymencie średnic. Wykonujemy zarówno magistrale przesyłowe jak i sieci wodociągowe na terenach osiedli wielorodzinnych wraz z przyłączami do budynków. Montujemy armaturę wodociągową, wykonujemy studzienki i komory wodomierzowe. Zapewniamy własną obsługę geodezyjną.

0

Lata doświadczenia

0

Flota pojazdów
i maszyn

0

Zrealizowanych
kontraktów