Poznaj naszą

OFERTĘ HANDLOWĄ

Dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym i doskonałą kadrą, dzięki czemu jesteśmy postrzegani jako firma, która dobrze i terminowo wywiązuje się ze
skomplikowanych robót, wymagających najgłębszych wykopów, wykonywanych w najtrudniejszych warunkach gruntowych.

Budowa oczyszczalni ścieków

Oferujemy kompleksowe wykonanie oczyszczalni ścieków w raz z urządzeniami towarzyszącymi.

 

Przebudowaliśmy oczyszczalnie ścieków w Prostkach, w skład, której weszła budowa nowych obiektów – reaktorów biologicznych – wraz z budynkiem technicznym, punktu zlewnego ścieków dowożonych, wiat na agregat prądotwórczy, wiat na osad, stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, studni kraty i piaskownika oraz studni pomiarowej ścieków oczyszczonych.

 

W gminie Radziłów wykonaliśmy termomodernizacja części technologicznej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją instalacji elektrycznej poprzez zastosowanie awaryjnego źródła zasilania – agregat prądotwórczy . W ramach przebudowy infrastruktury związanej z siecią kanalizacji sanitarnej zostały zmodernizowane 4 przepompownie ścieków.

 

 

0

Lata doświadczenia

0

Flota pojazdów
i maszyn

0

Zrealizowanych
kontraktów