Portal zgłaszania zagrożeń i naruszeń
w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym MELIOREX sp. z o.o.

Informacje

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MELIOREX sp. z o.o. wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracowników, firm partnerskich i osób niezwiązanych bezpośrednio z naszą firma oraz mając na uwadze zbliżające się zmiany w polskim prawie, uruchamia dwa kanały komunikacji elektronicznej do składania zgłoszeń nieprawidłowości bądź naruszeń prawa:

 

1. konto poczty elektronicznej sygnalisci@meliorex.pl
2. formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej http://meliorex.pl/sygnalisci/

 

Prosimy, aby zgłoszenia zawierały dane kontaktowe (kontakt telefoniczny lub email) osoby zgłaszającej.
Pozwoli to nam na bieżącą komunikację w celu ewentualnego doprecyzowania problemu.

 

Spoczywa na nas także obowiązek udzielenia informacji zwrotnej zgłaszającemu. Z uwagi na to zgłoszenia anonimowe mogą nie być przez nas rozpatrywane.

Wszystkim osobom zgłaszającym zagrożenia i naruszenia zapewniamy ochronę ich tożsamości.

Formularz

  Informacje dotyczące zgłoszenia

   

  * Data i miejsce zgłoszenia:

   

  * Wybierz charakter zgłaszanego naruszenia

   

  * Opisz czego dotyczy zgłoszenie:

   

  Gdzie doszło do naruszenia?

   

  Kiedy doszło do naruszenia?

   

  Jak doszło do naruszenia?

   

  Co wykorzystano?

   

  Dlaczego doszło do naruszenia?

   

  Kto dopuścił się naruszenia?

   

  Kto może potwierdzić informacje zawarte w zgłoszeniu?

   

  Opisz dowody dotyczące zgłoszenia:

   

  Jakie są Twoje oczekiwania w związku z dokonanym zgłoszeniem?

   

  Informacje dotyczące zgłaszającego